BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

wykonanie odcinka sieci elektroenergetycznej średniego napięcia SN 15 kV- skrzyżowanie z rzeka Turoślanką dz. o nr geod. 274/1 w m. Karwica, gm. Ruciane-Nida.

2013-12-16 12:41 - Dodanie nowej wiadomości: wykonanie odcinka sieci elektroenergetycznej średniego napięcia SN 15 kV- skrzyżowanie z rzeka Turoślanką dz. o nr geod. 274/1 w m. Karwica, gm. Ruciane-Nida.

Przejdź do wiadomości