BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia- elektroenergetycznej linii kablowej SN pod dnem rzeki Gutter, na dz. o nr geod. 177 w obrębie Rogale Wielkie

2013-12-16 09:18 - Dodanie nowej wiadomości: udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia- elektroenergetycznej linii kablowej SN pod dnem rzeki Gutter, na dz. o nr geod. 177 w obrębie Rogale Wielkie

Przejdź do wiadomości