BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie braku wykonywania obowiązku utrzymywania urządzeń melioracji wodnych szczegółowych – rowu wchodzącego w skład działki o nr geod. 211 obręb Tuchlin

2013-05-21 13:10 - Dodanie nowej wiadomości: Wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie braku wykonywania obowiązku utrzymywania urządzeń melioracji wodnych szczegółowych – rowu wchodzącego w skład działki o nr geod. 211 obręb Tuchlin

Przejdź do wiadomości