BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie braku wykonywania obowiązku utrzymywania urządzeń melioracji wodnych szczegółowych – rowu wchodzącego w skład działki o nr geod. 189 obręb Tuchlin

2013-05-21 13:11 - Dodanie nowej wiadomości: Wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie braku wykonywania obowiązku utrzymywania urządzeń melioracji wodnych szczegółowych – rowu wchodzącego w skład działki o nr geod. 189 obręb Tuchlin

Przejdź do wiadomości