BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

2012-08-14 09:54 - Dodanie nowej wiadomości: oświadczenie majątkowe radnego Jacka Jana Małża

2020-01-09 11:32 - Skasowanie wiadomości o tytule: oświadczenie majątkowe radnego Jacka Jana Małża

Przejdź do wiadomości