BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

2012-08-14 09:52 - Dodanie nowej wiadomości: oświadczenie majątkowe radnego Jerzego Malczyka

2020-01-09 11:32 - Skasowanie wiadomości o tytule: oświadczenie majątkowe radnego Jerzego Malczyka

Przejdź do wiadomości