BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

2012-08-14 09:47 - Dodanie nowej wiadomości: oświadczenie majątkowe radnej Ireny Jatkowskiej

2013-07-12 05:33 - Dodanie nowej wiadomości: oświadczenie majątkowe radnej Ireny Jatkowskiej

2020-01-09 11:32 - Skasowanie wiadomości o tytule: oświadczenie majątkowe radnej Ireny Jatkowskiej

Przejdź do wiadomości