BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

2012-08-14 09:44 - Dodanie nowej wiadomości: oświadczenie majątkowe radnego Waldemara Jana Brendy

2020-01-09 11:31 - Skasowanie wiadomości o tytule: oświadczenie majątkowe radnego Waldemara Jana Brendy

Przejdź do wiadomości