BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

2012-08-01 13:24 - Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe Violetty Kossakowskiej - kierownika Centrum Aktywizacji Zawodowej w PUP w Piszu

2020-01-09 11:31 - Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenie majątkowe Violetty Kossakowskiej - kierownika Centrum Aktywizacji Zawodowej w PUP w Piszu

Przejdź do wiadomości