BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania

2012-03-20 15:04 - Dodanie nowej wiadomości: Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania

2012-03-22 09:08 - Dodano: 1. Zapytanie do treści SIWZ 1, 2. Zmiana treści SIWZ 1, 3. Załącznik Nr 10 po zmianie 22 marca 2012 r.

2012-03-22 14:22 - Dodano: 1. Zmiana treści SIWZ 2; 2. Załącznik Nr 2e- formularz cenowy dot. Zadania Nr 5

2012-03-29 12:35 - Dodano: Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w Zadaniu Nr 1 i Zadaniu Nr 4

2012-04-04 15:35 - Dodano: Pismo dotyczące odwołania z 2 kwietnia 2012 r.; Kopia odwołania

2012-04-16 13:25 - Zmieniono datę wyświetlania wiadomości na stronie z 2012-04-16 na 2012-05-04

2012-04-27 12:54 - Zmieniono datę wyświetlania wiadomości na stronie z 2012-05-04 na 2012-06-30

2012-05-23 14:35 - Dodano: 1. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w Zadaniu Nr 5; 2. Zawiadomienie o wyborze ofert

2012-06-06 14:06 - Dodano: Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w Zadaniu Nr 3

2012-06-06 14:08 - Dodano: Zawiadomienie o ponownym wyborze ofert

2012-06-19 10:35 - Dodano: Zawiadomienie o ponownym wyborze ofert- Zadanie Nr 2 z 19.06.2012

Przejdź do wiadomości