BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Przetarg nieograniczony na dostawę oleju opałowego i zakup benzyny bezołowiowej

2012-01-30 14:53 - Dodanie nowej wiadomości: Przetarg nieograniczony na dostawę oleju opałowego i zakup benzyny bezołowiowej

2012-02-02 09:01 - Dodano: Zmiana treści SIWZ 1

2012-02-08 12:01 - Dodano: Zawiadomienie o wyborze ofert

Przejdź do wiadomości