BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

wykonanie slipu na działce o nr geod. 4/3 obręb Pisz oraz na działkach o nr geod. 1026/3 i 1026/5 obręb Pilchy, gm. Pisz.oraz usunięcie trzciny poprzez jej wykarczowanie

2012-01-26 11:18 - Dodanie nowej wiadomości: wykonanie slipu na działce o nr geod. 4/3 obręb Pisz oraz na działkach o nr geod. 1026/3 i 1026/5 obręb Pilchy, gm. Pisz.oraz usunięcie trzciny poprzez jej wykarczowanie

Przejdź do wiadomości