BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Obwieszczenie w sprawie udzielenia ZUK w Rucianem - Nidzie pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z ujęcia w m. Wejsuny i odprowadzanie wód popłucznych ze stacji uzdatniania do ziemi

2010-10-05 13:25 - Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie w sprawie udzielenia ZUK w Rucianem - Nidzie pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z ujęcia w m. Wejsuny i odprowadzanie wód popłucznych ze stacji uzdatniania do ziemi

Przejdź do wiadomości