BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

2003-12-15 08:32 - Dodanie nowej wiadomości: Zadania i kompentencje pracowników PUP w Piszu

2004-04-01 12:38 - Zmieniono nazwisko i imię Głównego Księgowego oraz usunięto nazwisko i imię Z-cy Kierownika PUP

2005-01-20 11:21 - zmiana stanowisk

2005-11-25 11:11 - Skasowanie wiadomości o tytule: Zadania pracowników PUP w Piszu

Przejdź do wiadomości