BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Obwieszczenie w sprawie zmiany terminu obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód z ujęcia w m. Szymki

2009-12-14 09:28 - Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie w sprawie zmiany terminu obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód z ujęcia w m. Szymki

Przejdź do wiadomości