BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Opinia SO RIO w Olsztynie o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Piskiego za 2009 rok

2009-12-03 11:53 - Dodanie nowej wiadomości: Opinia SO RIO w Olsztynie o przedłożonym projekcie budżetu powiatu na 2010 rok

2010-04-22 13:14 - Dodanie nowej wiadomości: Opinia SO RIO w Olsztynie o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Piskiego za 2009 rok

Przejdź do wiadomości