BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Informacja o wniosku, który dotyczy wydania zezwolenia na usunięcie drzew z dz. Nr 248 poł. Drozdowo - Zastrużne oraz z dz. Nr 25/2 poł. Góra

2009-10-19 11:29 - Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wniosku, który dotyczy wydania zezwolenia na usunięcie drzew z dz. Nr 248 poł. Drozdowo - Zastrużne oraz z dz. Nr 25/2 poł. Góra

Przejdź do wiadomości