BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Informacja o wniosku, który dotyczy wydania zezwolenia na usunięcie drzewa z dz. nr 2/32 poł. obręb Snopki

2009-10-14 10:11 - Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wniosku, który dotyczy wydania zezwolenia na usunięcie drzewa z dz. nr 2/32 poł. obręb Snopki

Przejdź do wiadomości