BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Informacja o wydaniu zezwolenia na usunięcie drzew z dz. Nr 483/2 i Nr 431/57 poł. Pisz 1

2009-10-13 10:02 - Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wydaniu zezwolenia na usunięcie drzew z dz. Nr 483/2 i Nr 431/57 poł. Pisz 1

Przejdź do wiadomości