BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Informacja o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzew z dz. Nr 64/2 poł. obręb Trzonki

2009-10-05 13:55 - Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzew z dz. Nr 64/2 poł. obręb Trzonki

Przejdź do wiadomości