BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Informacja o wydaniu zezwolenia na usunięcie drzew z dz. nr 244/2 poł. obręb Drygały

2009-05-19 09:38 - Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wydaniu zezwolenia na usunięcie drzew z dz. nr 244/2 poł. obręb Drygały

Przejdź do wiadomości