BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Opinia SO RIO w Olsztynie o możliwości spłaty przez Powiat Piski kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Piskiego

2008-12-03 10:14 - Dodanie nowej wiadomości: Opinia SO RIO w Olsztynie o możliwości spłaty przez Powiat Piski kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Piskiego

Przejdź do wiadomości