BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Obwieszczenie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na urzadzenia wodne-przepusty

2007-10-04 09:20 - Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na urzadzenia wodne-przepusty

Przejdź do wiadomości