BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Opinia SO RIO w Olsztynie o możliwości spłaty przez Powiat Piski kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu

2007-09-06 14:19 - Dodanie nowej wiadomości: Opinia SO RIO w Olsztynie o możliwości spłaty przez Powiat Piski kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu

Przejdź do wiadomości