BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Obwieszczenie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie oczyszczonych wód deszczowych do rowów przydrożnych w ciągu remontowanej dr.kraj. nr 63.Etap II od km 85+950 do km 92+682

2007-09-06 13:30 - Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie oczyszczonych wód deszczowych do rowów przydrożnych w ciągu remontowanej dr.kraj. nr 63.Etap II od km 85+950 do km 92+682

Przejdź do wiadomości