BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Obwieszczenie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie oczyszczonych wód deszczowych do rowów przydrożnych w ciągu remontowanej dr. kraj. nr 63.Etap I od km 77+200 do km 85+950

2007-09-06 13:30 - Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie oczyszczonych wód deszczowych do rowów przydrożnych w ciągu remontowanej dr. kraj. nr 63.Etap I od km 77+200 do km 85+950

Przejdź do wiadomości