BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Obwieszczenie w sprawie zmiany terminu obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych

2007-02-07 10:16 - Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie w sprawie zmiany terminu obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych

Przejdź do wiadomości