BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia

2006-12-21 16:03 - Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o unieważnieniu postępowaniao udzielenie zamówienia

2009-04-28 14:00 - Edycja wiadomości Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia

Przejdź do wiadomości