BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

obwieszczenie dotyczy pozwolenia wodnoprawnego znak: BI.ZUZ.3.4210.132.2022.KB

2023-02-17 13:48 - Dodanie nowej wiadomości: obwieszczenie dotyczy pozwolenia wodnoprawnego znak: BI.ZUZ.3.4210.132.2022.KB

Przejdź do wiadomości