BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych przewidzianych do przeprowadzenia w 2023 r.

2023-01-10 12:10 - Dodanie nowej wiadomości: Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych przewidzianych do przeprowadzenia w 2023 r.

Przejdź do wiadomości