BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

GN.683.2.22.2021 Decyzja ustalająca wysokość odszkodowania za grunty przejęte pod przebudowę drogi powiatowej

2022-12-28 13:46 - Dodanie nowej wiadomości: GN.683.2.22.2021 Decyzja ustalająca wysokość odszkodowania za grunty przejęte pod przebudowę drogi powiatowej

Przejdź do wiadomości