BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Zgłoszenie nowej instalacji Stacji Bazowej telefoni komórkowej operatara P4 Sp.z o.o. 12-200 Pisz, Parkowa, dz. nr 520 gm. Pisz, pow. piski

2022-12-16 10:20 - Dodanie nowej wiadomości: Zgłoszenie nowej instalacji Stacji Bazowej telefoni komórkowej operatara P4 Sp.z o.o. 12-200 Pisz, Parkowa, dz. nr 520 gm. Pisz, pow. piski

Przejdź do wiadomości