BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Uchwała nr L/288/22 Rady Powiatu Pisz z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego w Piszu

2022-11-25 10:52 - Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr L/289/22 Rady Powiatu Pisz z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego w Piszu

Przejdź do wiadomości