BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych przewidzianych do przeprowadzenia w 2022 r. (Aktualizacje)

2022-08-02 10:00 - Dodanie nowej wiadomości: Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych przewidzianych do przeprowadzenia w 2022 r.

Przejdź do wiadomości