BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

postępowanie wodnoprawne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie oczyszczonych ścieków z oczyszczalni do rzeki Pisy

2005-12-09 15:13 - Dodanie nowej wiadomości: postępowanie wodnoprawne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie oczyszczonych ścieków z oczyszczalni do rzeki Pisy

Przejdź do wiadomości