BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

GN.683.2.5.2021 - zawiadomienie o wszczęciu postępowania i przesunięciu terminu załatwienia sprawy - art. 49 Kpa

2022-06-28 15:39 - Dodanie nowej wiadomości: GN.683.2.5.2021 - zawiadomienie o wszczęciu postępowania i przesunięciu terminu załatwienia sprawy - art. 49 Kpa

Przejdź do wiadomości