BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Zgłoszenie zmian instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne zlokalizowanej w miejscowości Turowo, dz, nr 12, gmina Pisz

2021-09-07 14:19 - Dodanie nowej wiadomości: Zgłoszenie zmian instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne zlokalizowanej w miejscowości Turowo, dz, nr 12, gmina Pisz

Przejdź do wiadomości