BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Informacja o zgłoszeniu przebudowy, o której mowa w art. 29 ust. 3 pkt 1 lit. a - Prawo budowlane

2021-06-18 11:05 - Dodanie nowej wiadomości: Informacja o zgłoszeniu budowy, o której mowa w art. 29 ust. 3 pkt 1 lit. a - Prawo budowlane

Przejdź do wiadomości