BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Zamówienie publiczne - PZD.3210.2.2021

2021-05-28 13:23 - Dodanie nowej wiadomości: Zamówienie publiczne - PZD.3210.2.2021

2021-05-31 08:51 - Poprawki do SWZ

2021-06-08 10:30 - ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

2021-08-19 14:27 - Edycja wiadomości Zamówienie publiczne - PZD.3210.2.2021

Przejdź do wiadomości