BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Zlecenie realizacji zadania publicznego na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z 24 kwietnia 2003 r.

2021-05-20 09:18 - Dodanie nowej wiadomości: Zlecenie realizacji zadania publicznego na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z 24 kwietnia 2003 r.

Przejdź do wiadomości