BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Zgłoszenie zmian instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne zlokalizowanej na dz. o nr 9/41 Turowo Duże, gmona Pisz

2021-03-24 12:56 - Dodanie nowej wiadomości: Zgłoszenie zmian instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne zlokalizowanej na dz. o nr 9/41 Turowo Duże, gmona Pisz

Przejdź do wiadomości