BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Uchwała nr XXVI/169/20 Rady Powiatu Pisz z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Piskiego na lata 2020-2025

2021-01-04 14:06 - Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr XXVI/169/20 Rady Powiatu Pisz z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Piskiego na lata 2020-2025

Przejdź do wiadomości