BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Przetarg nieograniczony - PZD.3210.16.2020

2020-12-21 10:00 - Dodanie nowej wiadomości: Przetarg nieograniczony - PZD.3210.16.2020

2020-12-21 10:00 - Przetarg nieograniczony - PZD.3210.16.2020

2021-02-05 11:45 - INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

2021-02-26 08:56 - INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - ZADANIE NR 1

2021-03-03 08:48 - INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - ZADANIE NR 2

2021-03-30 14:15 - OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

2021-04-01 09:47 - OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Przejdź do wiadomości