BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Uchwała Zarządu Powiatu w Piszu zmieniająca uchwałę nr 88/78/2020 Zarządu Powiatu w Piszu w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert (nieodpłatna pomoc prawna)

2020-11-19 14:43 - Dodanie nowej wiadomości: Uchwała Zarządu Powiatu w Piszu zmieniająca uchwałę nr 88/78/2020 Zarządu Powiatu w Piszu w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert (nieodpłatna pomoc prawna)

Przejdź do wiadomości