BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Przetarg nieograniczony - PZD.3210.12.2020

2020-10-01 11:24 - Dodanie nowej wiadomości: Przetarg nieograniczony - PZD.3210.12.2020

2020-10-01 11:24 - Przetarg nieograniczony - PZD.3210.12.2020

2020-10-01 11:28 - Przetarg nieograniczony - PZD.3210.12.2020

2020-10-16 12:59 - INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

2020-10-26 12:02 - INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

2020-11-03 12:20 - OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Przejdź do wiadomości