BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Przetarg nieograniczony - PZD.3210.9.2020

2020-08-07 10:26 - Dodanie nowej wiadomości: Przetarg nieograniczony - PZD.3210.9.2020

2020-08-07 10:26 - Przetarg nieograniczony - PZD.3210.9.2020

2020-08-07 14:03 - Przetarg nieograniczony - PZD.3210.9.2020

2020-08-07 14:05 - Przetarg nieograniczony - PZD.3210.9.2020

2020-08-25 10:53 - INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

2020-08-28 13:25 - INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

2020-09-11 12:37 - OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Przejdź do wiadomości