BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Uchwała nr XX/136/20 Rady Powiatu w Piszu z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Piskiego na lata 2020-2025

2020-05-29 12:42 - Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr XX/136/20 Rady Powiatu w Piszu z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Piskiego na lata 2020-2025

Przejdź do wiadomości