BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Przetarg nieograniczony - PZD.3210.7.2020

2020-05-26 10:02 - Dodanie nowej wiadomości: Przetarg nieograniczony - PZD.3210.7.2020

2020-05-26 10:02 - Przetarg nieograniczony - PZD.3210.7.2020

2020-05-26 10:52 - Przetarg nieograniczony - PZD.3210.7.2020

2020-05-28 11:18 - DOKUMENTACJA TECHNICZNA - uzupełnienie

2020-05-28 12:53 - PYTANIA I ODPOWIEDZI dot. postępowania

2020-06-05 10:28 - PYTANIA I ODPOWIEDZI dot. postępowania

2020-06-05 14:11 - PYTANIA I ODPOWIEDZI dot. postępowania

2020-06-10 12:33 - INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

2020-06-18 11:29 - ZAWIADOMIENIE O ODRZUCENIU OFERTY

2020-07-03 14:13 - INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZYCH OFERT

2020-07-13 11:41 - OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Przejdź do wiadomości