BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Przetarg nieograniczony - PZD.3210.5.2020

2020-04-22 13:07 - Dodanie nowej wiadomości: Przetarg nieograniczony - PZD.3210.5.2020

2020-04-22 13:07 - Przetarg nieograniczony - PZD.3210.5.2020

2020-04-24 12:39 - PYTANIA I ODPOWIEDZI dot. postępowania

2020-04-27 11:59 - PYTANIA I ODPOWIEDZI dot. postępowania

2020-04-30 11:28 - INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

2020-05-08 09:57 - INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

2020-05-18 10:53 - OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Przejdź do wiadomości