BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Zapytanie ofertowe Nr PZD.3211.19.2019.ZK

2019-10-15 14:18 - Dodanie nowej wiadomości: Zapytanie ofertowe Nr PZD.3211.19.2019.ZK

2019-10-15 14:21 - Edycja wiadomości Zapytanie ofertowe Nr PZD.3211.19.2019.ZK

2019-10-21 13:31 - Informacja o wyborze oferty

Przejdź do wiadomości